Play Attention

za život iznad mogućnosti

U trci sa vremenom, postignite da vreme radi za vas. Rezultati vas neće iznenaditi, zapanjiće vas. Moguće je i naučno je dokazano.

Završite odmah SVE što danima odlažete ’za kasnije’ i to sa mnogo većim uspehom! Živite u trenutku, raščistite zbrku u glavi i ojačajte samopouzdanje. Organizujte misli – organizujte život.

NASA tehnologija u službi obrazovanja sada je dostupna i kod nas – za decu i odrasle.

PLAY ATTENTION je visoko-tehnološki patentirani neurokognitivni program za učenje i razvoj potencijala koji omogućuje kompletan trening mentalnih veština – pažnje, memorije, koncentracije, oblikovanje ponašanja, odgovornosti, organizacije, svesnog i namernog fokusa u trenutku.

PLAY ATTENTION je namenjen svim osobama od 5 do 105 godina koje žele da dugoročno unaprede svoju najmoćniju mašinu- svoj mozak.

PLAY ATTENTION je jedini sistem za učenje koji koji objedinjuje direktne povratne informacije o postizanju rezultata u realnom vremenu, trening kognitivnih veština i oblikovanje ponašanja.

PLAY ATTENTION je program koji mogu koristiti osobe sa ADHD-om, bio on dijagnostifikovan ili ne, i mogu ostvariti veliki napredak, o čemu svedoče naučne strudije. Međutim, treba imati u vidu da, bez obzira na izuzetne rezultate, ovaj program nije terapija.

Play Attention je zvanično sertifikovan od strane Space Foundation kao Space Certified Educational Product, u domenu obrazovnih usluga inspirisanih kosmičkim tehnologijama, kao program i sistem inispirisan NASA tehnologijom.

Play Attention program podrazumeva:

  • Individualno prilagođen plan rada – postavljanje ciljeva, dinamika i merenja napredovanja na osnovu individualnih potreba i rezultata
  • Naprednu patentiranu tehnologiju u službi jačanja mentalnih kapaciteta – jača pažnja, memorija, koncentracija, organizacija, odgovornost, istrajnost na zadatku
  • Eliminaciju kočnica negativnog ponašanja – oblikovanje ponašanja u prilog jačanju izvršnih funkcija mozga
  • Merenje pažnje kroz prizmu četiri ključna parametra koji određuju sposobnost i nivo držanja pažnje ’pod kontrolom’ za svakog pojedinca
  • Podučavanje, praćenje i savetovanje od strane zvanično sertifikovanih trenera za Play Attention program
  • Podršku roditeljima čija deca učestvuju u programu i saradnju ka postizanju zajedničkih ciljeva
  • Trening pune i usredsređene svesnosti – namerna i svesna aktivacija pažnje usmerene na sadašnji trenutak

Play Attention

Šta je Play Attention?

Iz ugla korisnika, Play Attention je jedan mali uređaj koji se poveže sa računarom da bi se igrale video igre, bez upotrebe miša i džojstika, čiji se likovi i figure pokreću isključivo ’pomoću misli’- naš mozak postaje glavni upravljač onim što se dešava na ekranu, osvajamo nivoe, sakupljamo poene i susrećemo se sa sve većim izazovima.

Međutim, suštinska razlika nije u tome što mislima pokrećemo junake, mada zaista deluje ’magično’ i nestvarno svakom ko je imao priliku da barem na kratko isproba ovaj sistem, već u tome što su ove igre izuzetno korisne za naš mozak, koncentraciju, pažnju, memoriju, reflekse, odnosno sve ono što čini naše mentalne sposobnosti. Naše napredovanje u igri je zapravo jačanje naših mentalnih veština od kojih zavisi kvalitet svega što radimo u životu. Osim toga, ni malo manje bitna činjenica je da i naše loše navike u ponašanju polako blede, a mi postajemo zadovoljniji sobom, odnosno, kontrolom svega onoga što smo nesvesno radili, a želeli da eliminišemo (na primer, grickanje noktiju). Pitate se kako je to moguće?

Nauka i tehnologija

Nauka

Play Attention koristi NASA tehnologiju

Iza ove priče ne stoji nikakva magija, već nauka. Play Attention koristi NASA tehnologiju prilagođenu obrazovanju za bolju pažnju, oblikovanje ponašanja i unapređenje mentalnih potencijala. U tom smislu, Play Attention je zvanično sertifikovan od strane Space Foundation kao Space Certified Educational Product, u domenu obrazovnih usluga inspirisanih kosmičkim tehnologijama.

Iz ugla nauke, ovo je neurokognitivni program za treniranje izvršnih funkcija mozga, koji objedinjuje tehnologiju direktnih povratnih informacija kroz skeniranje moždanih impulsa sa treningom kognitivnih sposobnosti i oblikovanja ponašanja, pod nazivom Edufeedback® tehnologija. Edufeedback® tehnologija je jedinstvena za Play Attention sistem.

Poboljšanja

Poboljšanja

Šta Play Attention zapravo radi?

Play Attention sistem pomaže svakoj osobi koja ga koristi da uvidi svoj potencijal u kontroli pažnje i ponašanja, što joj daje mogućnost da ih u velikoj meri unapredi.

Nivo pažnje se direktno prati na ekranu dok je igra u toku, tako da pažnja više nije apstraktna, već konkretna – čak vidljiva golim okom. Kada nešto možemo da vidimo, u trenutku možemo i da odreagujemo ako rezultat nije zadovoljavajući – što u slučaju pažnje dovodi pojačane kontrole, sticanja navike i izgradnje veštine da održavamo visok nivo koncentracije sve duži vremenski period.

U stvarnom životu to se prepoznaje kao:

Veća brzina i kvalitet

veća brzina i kvalitet u svemu što radimo

Istrajnost na zadatku

kada nešto započnemo, to i završimo do kraja

Bolje pamćenje

 

Snažniji fokus

uspešna eliminacija svega što nas ometa u radu ili nekom zadatku

Bolja organizacija

 

Veće samopouzdanje

veće zadovoljstvo sobom i, generalno, životom

Potrebna oprema

Oprema

Iz čega se sastoji Play Attention?

Play Attention sistem sačinjavaju tri osnovne komponente:

  1. bodyWave pojas,
  2. minijaturni adapter i
  3. softver koji se instalira na računar.

BODY WAVE POJAS

BodyWave pojas je traka sa kopčanjem na čičak koja na sebi ima futrolu. Futrola na sebi ima tri mala senzora na donjem delu, a unutar nje je povezana patentirana kutija sa oznakom Sheer Genius (naziv za patentiranu veštačku inteligenciju). BodyWave pojas se postavlja na ruku ili nogu.

MINIJATURNI ADAPTER

Minijaturni adapter se povezuje na računar putem USB porta i predstavlja most između BodyWave pojasa i softvera koji se instalira na računar.

PLAY ATTENTION SOFTVER

Softver koji se instalira na računar je platforma koja sadrži zanimljive video-igrice i kompletnu administrativnu, metodičku i edukativnu podršku za svakog polaznika programa, zasebno.

PLAY ATTENTION NAČIN RADA

BodyWave pojas putem senzora meri moždanu aktivnost i posredstvom adaptera podatke šalje direktno u igricu, što se direktno odražava na njen tok i ispunjenje postavljenih izazova. Veštačka inteligencija, Sheer Genius, na osnovu ispunjenja zadataka određuje težinu i trajanje svakog sledećeg nivoa za svaku igru, i izveštava o nivou pažnje i koncentracije nakon završetka svake pojedinačne igre.

Kako do cilja

Cilj

Kako Play Attention dovodi do cilja?

Uspeh u igri zavisi isključivo od istrajnosti i usmerenosti pažnje na zadatak. Osećaj zadovoljstva nakon ispunjenog izazova i napredovanja po nivoima zahvaljujući upravo istrajnosti u koncentraciji razvija svest o mogućnosti kontrole pažnje i uspehu kada je svesno usmeravamo i održavamo, za razliku od rasejanosti pažnje koja nam odvlači dragoceno vreme i energiju kroz ’skakutanje’ iz jedne misli u drugu, nevezano od toga šta bi zapravo trebalo da radimo u tom trenutku.

Kontinuiranim treningom kroz zadatke koji nisu visoke, već niske stimulacije (na primer, zvuk i grafika bez agresivnosti za razliku od klasičnih video-igara) ili koji se zasnivaju na eliminaciji ili toleranciji raznih osmišljenih prepreka, osoba razvija veštinu uspešne realizacije zadataka u životu koji nisu stimulativni, već naprotiv, koji se nevoljno rade, često se odlažu ili se ne završavaju do kraja ’u jednom mahu’. Kod dece se napredovanje, na primer, vidi kroz kraće vreme pisanja domaćih zadataka, bolju pažnju na časovima bez obzira na ometajuće sadržaje, lakše i brže usvajanje gradiva, što na kraju neminovno dovodi do boljeg uspeha u školi, što opet dovodi do većeg zadovoljstva sobom koje dovodi do jačeg samopouzdanja, a što opet na kraju ove lančane reakcije može da znači srećnije detinjstvo i vedrija perspektiva u životu.

Kome je namenjen program

Primena

Kome je namenjen Play Attention?

Play Attention je namenjen svima od 5 do 105 godina, deci i odraslima koji žele da dugoročno unaprede svoje potencijale i izvršnu funkciju najmoćnije mašine – svog mozga.

Izvršna funkcija mozga odgovorna je za planiranje, organizaciju, određivanje prioriteta, izbegavanje odlaganja obaveza i zadataka izvršavanje zadataka do kraja. Osobe sa ADHD-om, bio on dijagnostifikovan ili ne, mogu u velikoj meri napredovati pomoću Play Attention programa.

Suština je u tome da naš mozak raspolaže svim tim kapacitetima, ali zbog načina na koji radi i na koji je navikao da radi izostaju mogućnosti da se ove funkcije iskoriste na pravi način. Međutim, naučno dokazana neuroplastičnost mozga nam poručuje da se ove funkcije pomoću adekvatnog treninga mogu unaprediti u odnosu na trenutno stanje.

Prvi rezultati

Rezultati

Kada se mogu očekivati prvi rezultati?

U većini slučajeva prve rezultate je moguće primetiti nakon 20 tretmana (oko dva meseca).

Obično su u pitanju bolje veštine slušanja, veća odlučnost u započinjanju zadataka, manji napor u rešavanju domaćih zadataka, bolja organizacija. Da bi se početni rezultati dalje unapređivali u cilju dugoročnog napretka, preporučuje se 40 do 80 tretmana. Ovako usavršene veštine preslikavaju se na praktičnu primenu u svakodnevnom životu i time ostaju dugoročne.

Odaberite verziju sistema

Verzije

Professional i Home verzija Play Attention sistema

Postoje dve verzije Play Attention sistema – Professional i Home. Jedina razlika između njih je mogućnost registracije korisnika, odnosno njihov broj. Softverski sadržaj i platforma su isti.
Professional sistem

Professional sistem ima mogućnost registracije neograničenog broja korisnika i predavača i namenjen je školama, ustanovama, klinikama, organizacijama ili pojedincima koji žele da se bave ovim vidom nastave.

Home sistem

Home sistem mogu koristiti samo dva korisnika i namenjen je za kućnu upotrebu. Primer su roditelji koji žele da samostalno rade sa svojom decom ili osobe koje samostalno žele da koriste ovaj sistem, uz određenu edukativnu podršku.

Važno je napomenuti da su kreirani profili korisnika Play Attention sistema jedinstveni u smislu da se softversko beleženje rezultata praćenja i napredovanja odnosi na svakog pojedinačnog korisnika i da je postavljanje ciljeva velikim delom automatizovano i u direktnoj vezi sa napredovanjem i postignutim rezultatima. Kada bi se desilo da, recimo, dva korisnika koriste isti profil, to bi dovelo do potpuno netačnih podataka, neadekvatnog praćenja i procena i onemogućilo postavljanje realinih ciljeva od kojih direktno zavisi i napredovanje.

Kontaktirajte nas

Kontakt

Slobodno nas pitajte

Ukoliko imate bilo kakvih nedoumica oko programa, načina rada, opreme ili postizanja adekvatnih rezultata, slobodno nam se obratite